Tasub teada

Algus / Tasub teada

ALLERGEENID

Lasteaias valmistatavas toidus sisalduvate allergeenide kohta saab teavet lasteaia direktorilt või kokalt või rühma personalilt.

Vastavalt Põm nr 24 § 2 lg 1, 2, 3 tuleb toitlustusettevõttes tarbijale üleantava müügipakendisse pakendamata toidu ja tarbija soovil pakendatava toidu puhul esitada tarbijale toidu müügikohas füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu või suuliselt järgmine teave:

  1. toidu nimetus;
  2. allergiat või talumatust põhjustada võiv koostisosa või aine, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr. 1169/2011 II lisas, kusjuures nimetatud määruse artikli 21 punkti 1 alapunktis b sätestatud nõude täitmine ei ole kohustuslik.