Personal

Algus / Lasteaed / Lasteaiapere / Personal

LASTEAIA TÖÖTAJAD

Direktor Maia Alumaa aegviidula@anija.ee 5373 9679
       
Liikumisõpetaja      
Muusikaõpetaja Jane Vaarik    
Tantsuõpetaja Janne Kuuskla    
Õpetajad Jelena Mäesalu mesilased@avl.ee  
  Kati Laht mesilased@avl.ee  
  Liina Morna mummud@avl.ee  
  Diana-Kirsti Keller sumistajad@avl.ee  
  Kätlin Kirspuu sumistajad@avl.ee  
Õpetaja assistent Epp Tammer    
Õpetaja abid Ülle Morna    
  Ingrid Heimonen    
  Reelika Lass    
Kokk Gigi Abram aegviidulakokk@avl.ee 6047439
Koka abi Anneli Põldmets aegviidulakokk@avl.ee 604 7439
Koristaja Liivika Vahesalu    
Majahoidja Vello Lihten