Personal

Algus / Lasteaed / Lasteaiapere / Personal

LASTEAIA TÖÖTAJAD

Direktor Maia Alumaa aegviidula@anija.ee 5373 9679
Logopeed Viivika Ojalill viivika.ojalill@gmail.com 60 47 439
Liikumisõpetaja Rasmus Tõnisson    
Muusikaõpetaja Jane Vaarik janevaarik@hotmail.com  
Tantsuõpetaja Janne Kuuskla    
Õpetajad Jelena Mäesalu mesilased@avl.ee 53 770 177
  Kati Laht mesilased@avl.ee 53 770 177
  Liina Morna mummud@avl.ee 51 923 584
  Diana-Kirsti Keller sumistajad@avl.ee 59 119 554
  Kätlin Kirspuu sumistajad@avl.ee 59 119 554
Õpetaja assistent Epp Tammer   51 923 584
Õpetaja abid Ülle Morna   53 770 177
  Ingrid Heimonen   59 119 554
  Reelika Lass   51 923 584
Kokk Gigi Abram aegviidulakokk@avl.ee 60 47 439
Koka abi Piret Uusküla aegviidulakokk@avl.ee 60 47 439
Koristaja Liivika Vahesalu    
Majahoidja Vello Lihten