Personal

Algus / Lasteaed / Lasteaiapere / Personal

LASTEAIA TÖÖTAJAD

Direktor Eda-Mai Tammiste direktor@avl.ee 55 562 067
Õppealajuhataja Kristi Huusi kristi@avl.ee
Majandusjuhataja Irja Mardim majandus@avl.ee 55 562 066
Juhiabi Tiina Teppan info@avl.ee 55 562 061
Muusikaõpetaja Merle Valting
Liikumisõpetaja Mikola Misjuk
Tantsuõpetaja Janne Kuuskla
Õpetajad Maare Roondi
Jelena Mäesalu
Liina Morna
Luule Sirp
Heli Lillemets
Õpetaja assistent Jane Vaarik
Tugiisikud Siiri Lauri
Mare Piiskoppel
Eripedagoog-nõustaja Kairi Kilp eripedagoog@avl.ee
Õpetaja abid Ülle Morna
Diana-Kirsti Keller
Reelika Lass
Kokk Õie Kivisoo
Kokaabi Mella Tammjärv
Koristaja Liivika Vahesalu
Majahoidja Vello Lihten