Lasteaeda tulek

Algus / Emmele-issile / Lasteaeda tulek

Anija valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra leiate Riigi Teatajast:

https://www.riigiteataja.ee/akt/425102014048#