Lasteaiatasu

Algus / Emmele-issile / Lasteaiatasu
  • Lapse toiduraha ja kohamaks tasutakse lapsevanema või teda asendava isiku poolt jooksva kalendrikuu eest 20. kuupäevaks Anija Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel
  • Lasteaia toidukulu päevamaksumus on 1,80 eurot
  • Toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel kohalkäidud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus
  • Lapse toidupäev läheb arvesse, kui laps sööb vähemalt ühe korra lasteaias
  • Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutav osalustasu ühe lapse kohta on 32.50 eurot kuus
  • Lapsevanemate, kellel on vähemalt 3 alaealist last, poolt tasutav osalustasu ühe lapse kohta on 22.50 eurot kuus
  • Lapsevanema poolt Anija Vallavalitsuse sotsiaalosakonda esitatava avalduse (koos tõenditega pere sissetulekute kohta) alusel on võimalik saada lasteaialapse toidutoetust
  • Laps arvatakse lasteaiast välja, kui ta puudub mõjuva põhjuseta ja ette teatamata lasteaiast kaks kuud, säilitatakse aga pikaajalise põhjusega puudumise korral
  • Laps arvatakse lasteaiast välja, kui lapsevanemal on võlgnevus lapse toidukulude tasumisel ning ta ei tasu võlga ühe kuu jooksul pärast kirjaliku hoiatuse saamist