Lasteaiatasu

Algus / Emmele-issile / Lasteaiatasu

1.01.2024 tõusis riiklikult kehtestatud töötasu alammäär 725 eurolt 820 eurole.

Aegviidu Kooli lasteaia osalustasu on seotud alampalga määraga lähtuvalt Anija vallavolikogu määrusest, leitav siit https://www.riigiteataja.ee/akt/424032021034?leiaKehtiv

Seega alates 1.01.2024 on lasteaia osalustasu suurused ühes kuus ühe lapse eest järgmised:

Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald:

  • 53.30 eurot kuus kui laps pärineb 1-2 lapselisest perest;
  • 49.20 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
  • 36.90 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.

Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht (sissekirjutus) ei ole Anija vald:

  • 106.60 eurot kuus.

 Alates 01.01.2023 on toidupäevamaksumuseks lasteaias 2€ päev (kolm toidukorda).