Lasteaiatasu

Algus / Emmele-issile / Lasteaiatasu
 • Lapse toiduraha ja kohamaks tasutakse lapsevanema või teda asendava isiku poolt jooksva kalendrikuu eest 20. kuupäevaks Anija Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel
 • Lasteaia toidukulu päevamaksumus on 1,80 eurot
 • Toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel kohalkäidud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus
 • Lapse toidupäev läheb arvesse, kui laps sööb vähemalt ühe korra lasteaias
 • Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutav osalustasu on:
  • 35.10 eurot kuus kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest;
  • 32.40 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
  • 24.30 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest
 • Lapsevanema poolt Anija Vallavalitsuse sotsiaalosakonda esitatava avalduse (koos tõenditega pere sissetulekute kohta) alusel on võimalik saada lasteaialapse toidutoetust
 • Laps arvatakse lasteaiast välja, kui ta puudub mõjuva põhjuseta ja ette teatamata lasteaiast kaks kuud, säilitatakse aga pikaajalise põhjusega puudumise korral
 • Laps arvatakse lasteaiast välja, kui lapsevanemal on võlgnevus lapse toidukulude tasumisel ning ta ei tasu võlga ühe kuu jooksul pärast kirjaliku hoiatuse saamist