Missioon ja visioon

Algus / Lasteaed / Missioon ja visioon

 

Missioon: Aegviidu Mesitaru Lasteaed toetab koostöös peredega laste tervislikke eluviise ja mitmekülgset arengut hoolivas, turvalises ja innovaatilises õppe- ja kasvukeskkonnas.  

Visioon: Aegviidu Mesitaru Lasteaia mitmekülgsest keskkonnast sirgub kohanemisvõimeline, teistega arvestav, elukeskkonnast hooliv, uudishimulik ja endasse uskuv laps.