Missioon

Algus / Lasteaed / Missioon

AEGVIIDU LASTEAIA MISSIOON

Lastele mitmekülgseks arenguks soodsate ning turvaliste tingimuste loomine, alushariduse omandamise ja looduse süvaõppe võimaldamine