Koosseis

Aegviidu lasteaia hoolekogu liikmed 2018/19. õppeaastal

1 Sõimerühma lastevanemate esindaja Maris Joona
2 Noorema rühma lastevanemate esindaja Kerli Kivisoo
3 Vanema rühma lastevanemate esindaja Piret Vaas
4 Õpetajate esindaja Luule Sirp
5 Tuuliki Rohtla Anija Vallavalitsuse esindaja
6 Eda-Mai Tammiste lasteaia direktor, osaleja (ei ole hoolekogu liige)