Uudised

Algus / Arhiiv - "Uudised"

Aegviidu lasteaia uudised ja teated

Kodukorra muudatused

Kodukorra muudatused

Hoolekogu koosolekul, 29.04.2024 võeti vastu Aegviidu Kooli lasteaia kodukorra muudatused. Sellega seoses palume vanematel teavitada oma lapse puudumisest hiljemalt sama tööpäeva hommikul kella 7.00-ks. Meie köök alustab tööd hommikul kell 7 ja seetõtu vajame selget infot, mitmele lapsele me toitu valmistame. Hilisema teavituse korral me enam toidukoguseid muuta ei saa. Muidugi, oleme tänulikud võimalikult varajase teavituse…

Jätka lugemist
Osalustasu muutumine

Osalustasu muutumine

Head vanemad! 1.01.2024 tõusis riiklikult kehtestatud töötasu alammäär 725 eurolt 820 eurole. Aegviidu Kooli lasteaia osalustasu on seotud alampalga määraga lähtuvalt Anija vallavolikogu määrusest, leitav siit https://www.riigiteataja.ee/akt/424032021034?leiaKehtiv Seega alates 1.01.2024 on lasteaia osalustasu suurused ühes kuus ühe lapse eest järgmised: Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald: Kui lapse ja mõlema…

Jätka lugemist
Toidupäeva maksumus

Toidupäeva maksumus

Anname teada, et alates 01.01.2023 on toidupäevamaksumuseks 2€ päev (kolm toidukorda). Siinkohal tuletame meelde, et lapsevanem teavitab aegsasti teadaolevast lapse puudumisest lasteaiast Eliisi kaudu. Kui laps haigestub, palume hiljemalt sama päeva hommikul kell 8.45 teha Eliisi vastav märge. Teavitamine on oluline, et saaksime planeerida toitlustust. Kui laps puudub, kuid lasteaial puudub info, ei tea me teda toitlustamisest maha arvestada. See…

Jätka lugemist
Mummude rühm asub alates 14.08.23 Aegviidu kogudusemajas

Mummude rühm asub alates 14.08.23 Aegviidu kogudusemajas

Aegviidu Kooli Mesitaru Lasteaeda ootab lähimal ajal ees renoveerimine ja sellega seoses kolisid Mummude rühma lapsed ja töötajad ajutisele asenduspinnale, milleks on Aegviidu kogudusemaja aadressil Mäe 2. Teised rühmad on veel lasteaia majas, kuni saavad valmis rühmaruumid Aegviidu Rahvamajas ja algab lasteaia maja renoveerimine.

Jätka lugemist
Aegviidu Mesitaru Lasteaial on uus direktor

Aegviidu Mesitaru Lasteaial on uus direktor

Anija Vallavalitsuse poolt moodustatud konkursikomisjon valis Aegviidu lasteaia ja kooli direktoriks Annike Soodla. Annike alustab tööd Aegviidus 17. juulil 2023, kuid ta soovis end kogukonnale tutvustada varakult. Direktori videotervitust saate vaadata siit: https://drive.google.com/file/d/1asaU6j9QjTd0mLsGixWCKTZyFzIa0Pdm/view?usp=drive_link

Jätka lugemist