Uudised

Algus / Arhiiv - "Uudised"

Aegviidu lasteaia uudised ja teated

Liitumine Taimse Teisipäeva programmiga

Liitumine Taimse Teisipäeva programmiga

“Meie lasteaed liitus ja nüüdsest osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab lasteaia laste ja õpilaste tervislike toitumisharjumuste kujunemist haridustee osana.” Viide Taimse Teisipäeva kodulehele: https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad

Jätka lugemist
Lasteaia osalustasu

Lasteaia osalustasu

Austatud lapsevanemad. Selle aasta esimene oluline teadaanne puudutab lasteaia osalustasu suurust. See on seotud riikliku töötasu alammääraga, mis on alates käesoleva aasta 1. jaanuarist 654,00 eurot. Vastavalt Anija Vallavolikogu 16.04.2020 määrusele nr 71 on lapsevanema osalustasu suurus alates 01.01.2022 järgmine: 1.     42,51€ kui laps pärineb 1-2 lapselisest perest 2.     39,24 € kui laps pärineb 3 lapselisest perest 3.     29,43 € kui…

Jätka lugemist
Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Head lapsevanemad! Anija valla lasteaedades käivate laste eest makstav osalustasu suurus võib mõnedel juhtudel muutuda alates 1. jaanuarist 2021.Anija Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 86 muudeti „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda“.Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122020003Määruses on esmakordselt kasutatud mõistet üksikvanem alljärgnevas tähenduses:Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või mitut last. Üksikvanemate hulka kuuluvad…

Jätka lugemist