Uudised

Algus / Arhiiv - "Uudised"

Aegviidu lasteaia uudised ja teated

Kohatasu- ja toidupäeva maksumuse muutus

Kohatasu- ja toidupäeva maksumuse muutus

Lasteaia kohatasu alates jaanuarist 2023.a., arvestades, et riiklik miinimum töötasu hakkab olema 725 €, on järgmine (Anija Vallavolikogu 16.04.2020 määrus nr 71): ·        6,5% (1-2 last)                47,13 € ·        6% (3 last)                       43,5 € ·        4,5% (4 ja enam last)      32,63 € Kui lapsevanemad pole Anija valda sisse kirjutatud, on osalustasu suurus 13 % riiklikust miinimum töötasust ehk 94,25 €. Vastavalt Aegviidu Mesitaru…

Jätka lugemist
Hea lasteaia edendaja 2022

Hea lasteaia edendaja 2022

Täna võtsime vastu Hea lasteaia edendaja tiitli. Aegviidu Mesitaru Lasteaeda tunnustati suminaringide, teadliku väärtusarenduse ja lastevanemate kaasamise eest. Selle edendamise taga seisavad meie tublid lasteaia töötajad, toetavad lapsevanemad ja “kriitilised” sõbrad Tartu Ülikooli eetikakeskusest, kes meil selle tiitli poole aitasid liikuda. Oleme väga tänulikud, et meie kõigi tööd väärtuste arendamise ja edendamisel on märgatud. Tunnustus…

Jätka lugemist
Liitumine Taimse Teisipäeva programmiga

Liitumine Taimse Teisipäeva programmiga

“Meie lasteaed liitus ja nüüdsest osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab lasteaia laste ja õpilaste tervislike toitumisharjumuste kujunemist haridustee osana.” Viide Taimse Teisipäeva kodulehele: https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad

Jätka lugemist
Lasteaia osalustasu

Lasteaia osalustasu

Austatud lapsevanemad. Selle aasta esimene oluline teadaanne puudutab lasteaia osalustasu suurust. See on seotud riikliku töötasu alammääraga, mis on alates käesoleva aasta 1. jaanuarist 654,00 eurot. Vastavalt Anija Vallavolikogu 16.04.2020 määrusele nr 71 on lapsevanema osalustasu suurus alates 01.01.2022 järgmine: 1.     42,51€ kui laps pärineb 1-2 lapselisest perest 2.     39,24 € kui laps pärineb 3 lapselisest perest 3.     29,43 € kui…

Jätka lugemist
Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Head lapsevanemad! Anija valla lasteaedades käivate laste eest makstav osalustasu suurus võib mõnedel juhtudel muutuda alates 1. jaanuarist 2021.Anija Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 86 muudeti „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda“.Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122020003Määruses on esmakordselt kasutatud mõistet üksikvanem alljärgnevas tähenduses:Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või mitut last. Üksikvanemate hulka kuuluvad…

Jätka lugemist