Lasteaia rühmad

Algus / Lasteaed / Lasteaiapere / Lasteaia rühmad

(sõimerühm, lapsed vanuses 1,5 – 3a) 

Õpetaja:          Liina Morna

Assistent:        Epp Tammer

Õpetaja abi:    Reelika Lass

Rühm on avatud  07.00 – 18.00

Rühma telefon: 51 923 584

Rühma e-post:      mummud@avl.ee

(liitrühm, lapsed vanuses 3 – 6a) 

Õpetaja:       Diana-Kirsti Keller

Õpetaja: Kätlin Kirspuu

Õpetaja abi:    Ingrid Heimonen

Rühm on avatud   07.00 – 19.00

Rühma telefon: 59 119 554

Rühma e-post:        sumistajad@avl.ee

(liitrühm, lapsed vanuses 3 – 6a) 

Õpetaja:        Jelena Mäesalu

Õpetaja: Kati Laht

Õpetaja abi:     Ülle Morna

Rühm on avatud   07.00 – 19.00

Rühma telefon:     53 770 177

Rühma e-post:       mesilased@avl.ee