Tugisüsteem

Algus / Meie tegemised / Tugisüsteem

LAPSE ARENGU TOETAMISEKS

  • Laste kõne hindamine -majas on logopeed kolmapäeva- ja neljapäeva hommikutel.
  • Individuaalne töö lapsega arvestades tema eripära ning lähtudes riiklikust õppekavast.
  • Vajadusel individuaalse arenduskava koostamine lapse arengu toetamiseks koostöös eripedagoogi, lapsevanemate ja õpetajatega.
  • Arenguvestlused lapsevanematega kevadel, kooliminevate laste vanematega sügisel ja kevadel.
  • Vajadusel lapse suunamine Rajaleidjasse.
  • Vajadusel lapsele tugiisiku määramine ning leidmine.

Kõik eelnimetatud toetusfunktsioonid toimuvad ainult koostöös lapsevanematega.