Tugisüsteem

Algus / Meie tegemised / Tugisüsteem

LASTE ARENGU TOETAMISEKS

  • Logopeediline uuring septembrikuus
  • Individuaalne töö õppekava pädevuste omandamisest lähtuvalt
  • Individuaalne arenduskava vajadusel lapse arengu toetamiseks koostöös lapsevanema ja pedagoogilise nõukoguga
  • Lapse arengu vestlused vanematega kevadeti, kooliminejate vanematega sügisel ja kevadel
  • Vajadusel suunamine õppe-nõustamiskomisjoni
  • Vajadusel tugiisikud