Tugisüsteem

Algus / Meie tegemised / Tugisüsteem

LAPSE ARENGU TOETAMISEKS

  • Individuaalne töö lapsega arvestades tema eripära ning lähtudes riiklikust õppekavast;
  • Vajadusel individuaalse arenduskava koostamine lapse arengu toetamiseks koostöös lapsevanemate ja õpetajatega;
  • Arenguvestlused lapsevanematega kevadel, kooliminevate laste vanematega sügisel ja kevadel;
  • Vajadusel lapse suunamine Rajaleidjasse;
  • Vajadusel lapsele tugiisiku määramine ning leidmine;
  • Rühmades töötavad tugiõpetajad;

Kõik eelnimetatud toetusfunktsioonid toimuvad ainult koostöös lapsevanematega.