Projektid

Algus / Meie tegemised / Projektid

 

2023/2024 õppeaastal kasutavad lasteaialapsed ja kooliõpilased  PRIA koolikava toetust.

Koolikava toetuse eesmärgid:

  • soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist;
  • suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi nimetatud toodete üldist tarbimist;
  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;
  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

Toetuse sihtrühm

Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

Koolipiima pakkumise sihtgrupiks on  koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-12. klassi õpilased ning kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

Allikas PRIA

Lasteaias loovustoas on kasutusel PRIA toetusega soetatud mikser, mida lasteaialastega kasutatakse toitude valmistamisel õppe eesmärgil.