Tutvustus ja eripära

Algus / Lasteaed / Tutvustus ja eripära

Lasteaed on asutatud 1957.aastal.

 • 05.1996.a väljastas Aegviidu Vallavalitsus uue lasteaiahoone ehitusloa.
 • 09.1996.a kolis asutus uude pooleliolevasse individuaalprojekti järgi ehitatud hoonesse. Valmis oli köögiplokk, üks rühmaruum, osa administratiivplokist. Lasteaia uue hoone ehitustegevus jätkus saalis ja teistes ruumides.
 • 01.1997.a avati lasteaia teine rühm.
 • 01.1997.a toimus lasteaia avamispidu.
 • Septembris 2017 avati majas sõimerühm.
 • Lasteaial on oma logoga lipp ja meened ning oma tunnuslause ja -laul.
 • Lasteaed valmistab ja väljastab toitu ka Aegviidu Koolile.
 • Alates 01.06.2020 kannab lasteaed nime Aegviidu Mesitaru Lasteaed.

Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00 – 19.00.

Lasteaias on 3 rühma:

 • sõimerühm (lapsed vanuses 1,5 – 3a) Mummud
 • liitrühm (lapsed vanuses 3-7a) Mesilased
 • liitrühm (lapsed vanuses 3-7a) Sumistajad 

Eripära:

Aegviidu lasteaia eripära tuleneb tema väiksusest ja suuresti tema looduskaunist asukohast, mis võimaldab lastega läbi viia süvendatud loodusõpet. Keskkonnahariduse võimaldamise raames on mitmeid aastaid läbi viidud loodusprojekte rühmades, toimub sisutihe koostöö RMK Aegviidu Looduskeskusega, Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusega ning mitmete looduse asjatundjatega; korraldatakse matku, näituseid ja teemapäevi. Tihe koostöö toimub ka Aegviidu Kooli, raamatukogu ja rahvamajaga.