Kodukorra muudatused

Algus / Uudised / Kodukorra muudatused
Kodukorra muudatused

Hoolekogu koosolekul, 29.04.2024 võeti vastu Aegviidu Kooli lasteaia kodukorra muudatused. Sellega seoses palume vanematel teavitada oma lapse puudumisest hiljemalt sama tööpäeva hommikul kella 7.00-ks.

Meie köök alustab tööd hommikul kell 7 ja seetõtu vajame selget infot, mitmele lapsele me toitu valmistame. Hilisema teavituse korral me enam toidukoguseid muuta ei saa. Muidugi, oleme tänulikud võimalikult varajase teavituse eest etteplaneeritud puudumise korral.

Kui lapsevanem ei ole teavitanud oma lapse puudumisest hiljemalt sama tööpäeva hommikul kella 7-ks, aga laps ei tule lasteaeda, fikseerime puudumise “kellukese” märgiga. See tähendab, et vanem ei ole puudumisest teavitanud ja lasteaed on lapsele kolm toidukorda planeerinud. Sel juhul katab kulud lapsevanem. Toidupäeva maksumus on hetkel 2 eurot.

Täname mõistmise ja toetuse eest! Vastastikune koostöö on aluseks, et saaksime luua lastele parimad tingimused nende igakülgse arengu toetamiseks.

Kodukorda lisanduvad järgmised punktid:

5.6      Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja lisaks puuvilja- juurviljaamps. Eeldatakse, et laps kasutab kõiki kolme toidukorda.

5.7      Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Päevamaksumus koosneb: 25% hommikusöök, 50% lõuna ja 25% oode

5.8      Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

5.9      Lapsevanem teavitab lapse puudumisest rühma õpetajat hiljemalt sama tööpäeva hommikul kella 7.00- ks (telefonikõne, sõnum, teade ELIIS-i).

5.10    Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda toiduraha puudutud päeva eest.

5.11    Toiduraha ja kohatasu arve edastatakse Anija Vallavalitsuse raamatupidamise poolt   elektrooniliselt (arve maksja e-posti aadressile) ja tasumise kuupäev määratakse arvel.

5.12    Lapsevanemal on võimalik pikemaks perioodiks (vähemalt üks kuu) toidukorrast loobuda, tehes eelnevalt direktorile avalduse.

5.13    Lapse allergilisusest mõne toiduaine suhtes teavitab lapsevanem lasteaeda (rühma õpetajat, direktorit) kirjalikult koheselt toiduallergia ilmnemisel, et rühma töötajad saaksid sellega toidukordade ajal arvestada. Toiduallergiat tõendab arstitõend.

5.14    Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühmastendil ja ELIIS-is.