Menüü

Algus / Emmele-issile / Menüü
Tähelepanu lapsevanemad!

Lapse puudumisest tuleb lapsevanemal saata teavitus e- keskkonda ELIIS hiljemalt sama päeva hommikul kella 8-ks.

Puudumisest mitteteavitamise korral tasub lapsevanem puudutud päeva(de) söögi eest.  

Lasteaia menüü on kättesaadav e- keskkonnas www.eliis.ee.

Lasteaed jätab endale õiguse nädalamenüü jooksvaks muutmiseks seoses laste arvuga lasteaias. 

Lisaküsimuste korral helistada numbrile 60 47 439 või e- postile aegviidulakokk@avl.ee