Hoolekogu koosseis

Algus / Emmele-issile / Hoolekogu / Hoolekogu koosseis

Aegviidu Kooli hoolekogu liikmed 2023/24. õppeaastal

Lasteaiaosas
1. Mummude rühmas
2. Mesilaste rühmas
3. Sumistajate rühmas
Kooliosas
4. Esimene kooliaste
5. Teine kooliaste
6. Kolmas kooliaste
7. Vallavalitsuse esindaja