Hoolekogu koosseis

Algus / Emmele-issile / Hoolekogu / Hoolekogu koosseis

Aegviidu Kooli hoolekogu liikmed 2023/24. õppeaastal

Lasteaiaosas
1. Mummude rühmas Kristiina Kari
2. Mesilaste rühmas Airi Noor
3. Sumistajate rühmas Olavi Malla
4. Pedagoogilise nõukogu esindaja Diana- Kirsti Keller
Kooliosas
5. Esimene kooliaste Tiina Lõugas
6. Teine kooliaste Kadri Rosin
7. Kolmas kooliaste Urmas Jegorov
8. Vallavalitsuse esindaja Kristel Lään või Svetlana Lass
9. Õpilasesindus Carola Lass
10. Õppenõukogu esindaja Anneliis Liblik