Author: Mesitaru pere

Algus / Artiklid lisasMesitaru pere
Ootame toredat majahoidjat!

Ootame toredat majahoidjat!

Aegviidu Kooli lasteaed otsib töökat MAJAHOIDJAT (0,5 ametikohta) Majahoidja ülesanne on puhtuse ja korra tagamine lasteaia välisterritooriumil. Tööülesanded: Hooajalised tööd: muruniitmine, lehtede/lume koristus, teeradade hooldus Ootused kandidaadile: Omalt pakume: Tööle asumise aeg: märts 2024 Sooviavaldus saata aadressile annike.soodla@aegviidu.edu.ee hiljemalt 29. veebruaril. Lisainformatsioon telefonil 5551 5849

Jätka lugemist
Osalustasu muutumine

Osalustasu muutumine

Head vanemad! 1.01.2024 tõusis riiklikult kehtestatud töötasu alammäär 725 eurolt 820 eurole. Aegviidu Kooli lasteaia osalustasu on seotud alampalga määraga lähtuvalt Anija vallavolikogu määrusest, leitav siit https://www.riigiteataja.ee/akt/424032021034?leiaKehtiv Seega alates 1.01.2024 on lasteaia osalustasu suurused ühes kuus ühe lapse eest järgmised: Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald: Kui lapse ja mõlema…

Jätka lugemist
Toidupäeva maksumus

Toidupäeva maksumus

Anname teada, et alates 01.01.2023 on toidupäevamaksumuseks 2€ päev (kolm toidukorda). Siinkohal tuletame meelde, et lapsevanem teavitab aegsasti teadaolevast lapse puudumisest lasteaiast Eliisi kaudu. Kui laps haigestub, palume hiljemalt sama päeva hommikul kell 8.45 teha Eliisi vastav märge. Teavitamine on oluline, et saaksime planeerida toitlustust. Kui laps puudub, kuid lasteaial puudub info, ei tea me teda toitlustamisest maha arvestada. See…

Jätka lugemist
Mummude rühm asub alates 14.08.23 Aegviidu kogudusemajas

Mummude rühm asub alates 14.08.23 Aegviidu kogudusemajas

Aegviidu Kooli Mesitaru Lasteaeda ootab lähimal ajal ees renoveerimine ja sellega seoses kolisid Mummude rühma lapsed ja töötajad ajutisele asenduspinnale, milleks on Aegviidu kogudusemaja aadressil Mäe 2. Teised rühmad on veel lasteaia majas, kuni saavad valmis rühmaruumid Aegviidu Rahvamajas ja algab lasteaia maja renoveerimine.

Jätka lugemist
Aegviidu Mesitaru Lasteaial on uus direktor

Aegviidu Mesitaru Lasteaial on uus direktor

Anija Vallavalitsuse poolt moodustatud konkursikomisjon valis Aegviidu lasteaia ja kooli direktoriks Annike Soodla. Annike alustab tööd Aegviidus 17. juulil 2023, kuid ta soovis end kogukonnale tutvustada varakult. Direktori videotervitust saate vaadata siit: https://drive.google.com/file/d/1asaU6j9QjTd0mLsGixWCKTZyFzIa0Pdm/view?usp=drive_link

Jätka lugemist
Kohatasu- ja toidupäeva maksumuse muutus

Kohatasu- ja toidupäeva maksumuse muutus

Lasteaia kohatasu alates jaanuarist 2023.a., arvestades, et riiklik miinimum töötasu hakkab olema 725 €, on järgmine (Anija Vallavolikogu 16.04.2020 määrus nr 71): ·        6,5% (1-2 last)                47,13 € ·        6% (3 last)                       43,5 € ·        4,5% (4 ja enam last)      32,63 € Kui lapsevanemad pole Anija valda sisse kirjutatud, on osalustasu suurus 13 % riiklikust miinimum töötasust ehk 94,25 €. Vastavalt Aegviidu Mesitaru…

Jätka lugemist
Hea lasteaia edendaja 2022

Hea lasteaia edendaja 2022

Täna võtsime vastu Hea lasteaia edendaja tiitli. Aegviidu Mesitaru Lasteaeda tunnustati suminaringide, teadliku väärtusarenduse ja lastevanemate kaasamise eest. Selle edendamise taga seisavad meie tublid lasteaia töötajad, toetavad lapsevanemad ja “kriitilised” sõbrad Tartu Ülikooli eetikakeskusest, kes meil selle tiitli poole aitasid liikuda. Oleme väga tänulikud, et meie kõigi tööd väärtuste arendamise ja edendamisel on märgatud. Tunnustus…

Jätka lugemist