Osalustasu muutumine

Algus / Uudised / Osalustasu muutumine
Osalustasu muutumine

Head vanemad!

1.01.2024 tõusis riiklikult kehtestatud töötasu alammäär 725 eurolt 820 eurole.

Aegviidu Kooli lasteaia osalustasu on seotud alampalga määraga lähtuvalt Anija vallavolikogu määrusest, leitav siit https://www.riigiteataja.ee/akt/424032021034?leiaKehtiv

Seega alates 1.01.2024 on lasteaia osalustasu suurused ühes kuus ühe lapse eest järgmised:

Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald:

  • 53.30 eurot kuus kui laps pärineb 1-2 lapselisest perest;
  • 49.20 eurot kuus kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
  • 36.90 eurot kuus kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.

Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht (sissekirjutus) ei ole Anija vald:

  • 106.60 eurot kuus