Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Algus / Uudised / Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021
Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Head lapsevanemad!


Anija valla lasteaedades käivate laste eest makstav osalustasu suurus võib mõnedel juhtudel muutuda alates 1. jaanuarist 2021.
Anija Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 86 muudeti „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda“.
Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122020003
Määruses on esmakordselt kasutatud mõistet üksikvanem alljärgnevas tähenduses:
Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või mitut last. Üksikvanemate hulka kuuluvad vallasemad ja -isad, lahutatud vanemad või lahus elavad vanemad. Üksikvanem peab tõendama, et kasvatab last või lapsi üksinda ning esitab vallavalitsusele vastavad andmed või dokumendid (elatisraha, hooldusõigus, lahutus jmt).
Osalustasu suurused alates 1. jaanuarist 2021:

I variant
Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on järgnevad:
1) 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest.
2) 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest.
3) 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.
Selgitus: kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel 1. jaanuari 2021 seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, siis osalustasu suurus on vahemikus 4,5-6,5% (sõltuvalt laste arvust peres) töötasu alammäärast.

II variant
Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht ei ole osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on 13% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kuus.
Juhul kui laps käib juba praegu lasteaias ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald ja kui te ei soovi tasuda 13%-list osalustasu alates jaanuarist 2021, siis meie soovitused on alljärgnevad:
1) vajadusel täpsustage lapse, enda ja teise vanema elukoha andmeid rahvastikuregistis;
2) juhul kui üks lapsevanematest ei ole rahvastikuregisti andmetel Anija valla elanik, siis on soovi korral aega Anija valla elanikuks registreerida end kuni aasta lõpuni. Anija vallas on alates 1.
detsembrist aasta lõpuni kestev kampaania, mille eesmärk on saada registrisse juurde uusi vallakodanikke (vt https://anija.kovtp.ee/elanikekampaania).
3) juhul kui olete üksikvanem (vt mõiste tähendust ülevalpool), siis soovitame tõendada, et kasvatate last või lapsi üksinda. Selleks esitage vallavalitsusele vastavad andmed või dokumendid (elatisraha, hooldusõigus, lahutus jmt). Kui vastavad tõendused esitate 2021. a jaanuari jooksul, siis ei pea Teid tabama ebameeldiv üllatus 13%-lise arve saamisel veebruaris 2021.
Avalduse koos tõenditega palume saata meilile anija@anija.ee.
Küsimuste tekkimisel võtke ühendust abivallavanemaga

Marge Raja tel 619 9005, 5125245 või marge.raja@anija.ee.

III variant
Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on jooksval kalendriaastal enne lapse lasteaia nimekirja kinnitamist Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on tasu suurus vahemikus 4,5-6,5% (sõltuvalt laste arvust peres) töötasu alammäärast.
Soovitused kui Te soovite tasuda 4,5-6,5% suurust arvet:
1) vajadusel täpsustage lapse, enda ja teise vanema elukoha andmeid rahvastikuregistis;
2) juhul kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem ei ole rahvastikuregisti andmetel Anija valla elanik, siis on soovi korral aega Anija valla elanikuks registreerida end enne lapse lasteaia nimekirja kinnitamist (enne kui laps asub lasteaias käima);
3) juhul kui olete üksikvanem (vt mõiste tähendust ülevalpool), siis soovitame tõendada, et kasvatate last või lapsi üksinda. Selleks esitage vallavalitsusele vastavad andmed või dokumendid (elatisraha, hooldusõigus, lahutus jmt). Avalduse koos tõenditega palume saata meilile anija@anija.ee.
Küsimuste tekkimisel võtke ühendust abivallavanemaga

Marge Raja tel 619 9005, 5125245 või marge.raja@anija.ee.

Lugupidamisega
Anija Vallavalitsus