Aegviidu Lasteaed
             
Meie mesitarust kostab rõõmsat suminat
  Tere tulemast!  
  Meie tegemised  
  Emmele-issile  
  Lasteaiapere  
  Tasub teada  
  Meie pildid  
 >  Tasub teada  >  Artiklid  >  Arhiiv
Menüü
Artiklid
    Arhiiv
Koostööpartnerid
Annetused
VEEBILEHTE MAJUTAB:

AEGVIIDU AEG - NOVEMBER 2010

LASTEAIA MESIMUMMUD TEGUTSEVAD

Kuigi käes on süngevõitu november, annavad sära päevadele toredad lapsed, tegusad ja hoolivad täiskasvanud ning nende sisukad ettevõtmised.
Igal sügisel valitakse lasteaias lapsevanemaid esindavasse hoolekogusse uued liikmed. Aitäh väga sisuka ja toetava tegevuse eest eelmisel õppeaastal lasteaeda esindanud vanematele Peeter Krevaldile ja Rene Aarpuule! Käesoleva õppeaasta alguses valisid lapsevanemad noorema rühma esindajaks hoolekogus Lilja Piibeleht-Tarassovi ja vanema rühma esindajaks Kaimo Rimi, kellega on asjalik koostöö juba hästi käivitunud.
Õppeaastat on olnud hea alustada eelmise õppeaasta sisehindamise kokkuvõttele toetudes, kus lapsevanemad andsid lasteaiale väga positiivseid hindeid 5-palli süsteemis:
• lastele meeldib meie lasteaias – hinne 4,6
• hommikune vastuvõtt lasteaias – 4,7
• usaldus rühmas töötavate täiskasvanute vastu – 4,7
• töötajate ja laste vahelised suhted – 4,7
• rahulolu õppe- ja kasvatustegevusega – 4,7
• rahulolu lasteaia üritustega – 4,7
• puhtus ja kord lasteaias – 4,7
• rahulolu toitlustamisega – 4,6
• üldine rahulolu lasteaiaga – 4,7
Järgnevalt on toodud kõige madalamad hinded lapsevanematelt, mida ei saa lugeda sugugi madalaks:
• rahulolu õuealaga – 4,2
• hoolekogu aktiivsus ja mõjusus – 3,9
Õueala ja seal asuvate vahenditega tasapisi tegeleme. Suvel sai mitmeid õueala vahendeid värviga värskendatud, osaliselt vahetatud kõrvalmaja põrand, rühmade välisseina paigaldatud valgustid, et ka pimedamal ajal oleks lastel võimalik õuealal tegutseda. Järgmisel aastal soovime jätkata õueala ja sealsete vahendite korrastamisega.
Meie kooli ja lasteaia hoolekogu soovime siinkohal küll kiita tubli kooskäimise ja sisutiheda tegevuse eest!

Mida põnevat pakkus meile oktoobrikuu, mis on ootamas ees novembris?
Lasteaialastel oli taas võimalus saada meie kauaaegselt koostööpartnerilt Kehra päästekomandolt teavet selle kohta, mida teha tulekahju korral, tutvuda tuletõrjeautoga ja sõbruneda päästekoer Nubluga.
5.oktoobril tähistas lasteaiapere aktusega õpetajate päeva. Sel päeval olid õpetajad kutsutud ka vallavanema pidulikule vastuvõtule Aegviidu Noortemajas. Suur aitäh!
Vanem rühm osales RMK Aegviidu Looduskeskuse programmis Metsarahva sügisesed toimetused, kus tutvuti loomade eluviisi ja jälgedega, matkati Sõõriksoo rabas Thea Luige juhendamisel. Tänusõnad juhendajale!
Sügisest kevadeni kestab mõlemas rühmas loodusprojekt. Noorematel on teemaks Kodumetsa sipelgapesa ja vanematel Puud meie ümber. Üldiseks eesmärgiks mõlema projekti puhul laste sõprus loodusega, teadmiste võimaldamine loodusest ja loodushoiust, meid ümbritseva keskkonna mõistmine.
Oktoobrikuus tähistati leiva- ja piimanädalat, oli pildistamispäev ning külas käis teater Lepatriinu näidendiga Jussikese vembud. See õpetlik lugu rääkis õigest käitumisest metsas ja kodus. Üsna peagi, 9. novembril kl 9.15 on meil lasteaia ruumes oodata sõnalis-muusikalist etendust Muinasjutuotsijad.
11.novembril algusega kell 16.00 ootab lasteaiapere kõiki isasid koos kogu perega sportlikule isadepäeva peole. Novembrikuu on rikas ka erinevate atraktiivsete rahvakalendri tähtpäevade poolest, jäävad ju sellesse kuusse nii mardipäev kui kadritrall. 17.novembril osaleb Aegviidu Lasteaia esindus Kehras Anija Kultuurikeskuses mardi- ning kadripäeva kommete tutvustamisel ja näitusel Esivanemate varandus.

Toredat sügist, õppimisrõõmu!

Krista Aruoja