Aegviidu Lasteaed
             
Meie mesitarust kostab rõõmsat suminat
  Tere tulemast!  
  Meie tegemised  
  Emmele-issile  
  Lasteaiapere  
  Tasub teada  
  Meie pildid  
 >  Emmele-issile  >  Lasteaiatasu
Kodukord
Lasteaiatasu
Lasteaeda tulek
Küsimise koht
Hoolekogu
Aitäh!
VEEBILEHTE MAJUTAB:

LASTEAIATASU

• Lapse lasteaia toidu- ja muude kulude eest tasutakse lapsevanema või teda asendava isiku poolt jooksva kalendrikuu eest 15.kuupäevaks maksekorralduse alusel Aegviidu Vallavalitsuse SEB Panga arvele 10002018890009
• Lasteaia toidukulu päevamaksumus on 1,80 eurot
• Toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaia tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus
• Lasteaiast puudutud päevade toidukulu maksumuse võrra vähendatakse puuduja järgmise kalendrikuu toidukulu maksumust
• Lapse toidupäev läheb arvesse, kui laps sööb vähemalt ühe korra lasteaias
• Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutav osalustasu ühe lapse kohta on 23,50 eurot kuus
• Lapsevanemate, kellel on vähemalt 3 alaealist last, poolt tasutav osalustasu ühe lapse kohta on 11,75 eurot kuus
• Osalustasu soodustust (11,75 eurot) kohaldatakse Aegviidu valla elanike registris registreeritud lapsevanemate ja laste osas
• Lapsevanema poolt Aegviidu Vallavalitsuse kantseleisse esitatava avalduse (koos tõenditega pere sissetulekute kohta) alusel on võimalik saada lasteaialapse toidutoetust
• Laps arvatakse lasteaiast välja, kui ta puudub mõjuva põhjuseta ja ette teatamata lasteaiast kaks kuud, säilitatakse aga pikaajalise põhjusega puudumise korral
• Laps arvatakse lasteaiast välja, kui lapsevanemal on võlgnevus lapse toidukulude tasumisel ning ta ei tasu võlga ühe kuu jooksul pärast kirjaliku hoiatuse saamist