Aegviidu Lasteaed
             
Meie mesitarust kostab rõõmsat suminat
  Tere tulemast!  
  Meie tegemised  
  Emmele-issile  
  Lasteaiapere  
  Tasub teada  
  Meie pildid  
 >  Tasub teada
Menüü
Artiklid
Koostööpartnerid
Annetused
VEEBILEHTE MAJUTAB:

ALLERGEENID

 Lasteaias valmistatavas toidus sisalduvate allergeenide kohta saab teavet lasteaia direktorilt või kokalt või rühma personalilt.

 

Vastavalt Põm nr 24 § 2 lg 1, 2, 3 tuleb

toitlustusettevõttes tarbijale üleantava müügipakendisse

pakendamata toidu ja tarbija soovil pakendatava toidu puhul

esitada tarbijale toidu müügikohas füüsilise või elektroonilise

vahendi kaudu või suuliselt järgmine teave: 1) toidu nimetus; 2)

allergiat või talumatust põhjustada võiv koostisosa või aine, mis on

sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr

1169/2011 II lisas, kusjuures nimetatud määruse artikli 21 punkti 1

alapunktis b sätestatud nõude täitmine ei ole kohustuslik.