Hoolekogu protokollid

Algus / Emmele-issile / Hoolekogu / Hoolekogu protokollid

14.11.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidu 14.11.2018 Algus kell 16:30, lõpp kell 17:30 Juhatas Eda-Mai Tammiste Protokollis Kristel Lään Võtsid osa: Piret Vaas, Margus Vahi, Kerli Kivisoo, Luule Sirp, Kristel Lään   PÄEVAKORD: Esimehe ja protokollija valimine Aegviidu lasteaia kodukord Ülevaade lasteaia tööst Muud teemad   1. Esimehe ja protokollija valimine KUULATI: Direktor Eda-Mai Tammiste…

30.04.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidu 30.04.2018 Algus kell 16:00, lõpp kell 17:40 Juhatas Krista Aruoja Protokollis Kristel Lään Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov, Kerli Kivisoo PÄEVAKORD: 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus 2017/18. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs Lasteaia suvepuhkus Muud küsimused 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus KUULATI: Direktor Krista Aruoja selgitas,…

30.04.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidu 30.04.2018 Algus kell 16:00, lõpp kell 17:40 Juhatas Krista Aruoja Protokollis Kristel Lään Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov, Kerli Kivisoo PÄEVAKORD: 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus 2017/18. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs Lasteaia suvepuhkus Muud küsimused 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus KUULATI: Direktor Krista Aruoja selgitas,…

21.02.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 21.02.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 17:45 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Puudus: Kerli Kivisoo Päevakord: Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu läbivaatamine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Hoolekogu liikmed tutvusid muudatustega lasteaia põhimääruse eelnõus. Põhimääruse muutmise tingis omavalitsuste ühinemine….

21.02.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 21.02.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 17:45 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Puudus: Kerli Kivisoo Päevakord: Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu läbivaatamine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Hoolekogu liikmed tutvusid muudatustega lasteaia põhimääruse eelnõus. Põhimääruse muutmise tingis omavalitsuste ühinemine….

10.01.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 10.01.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 18:15 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Päevakord: Alusharidusest Anija vallas (abivallavanem Marge Raja) Lasteaia kohatasu, toidupäeva maksumus ja maksmise korraldus 2018 Aegviidu Lasteaia kodukorra muutmine, sh toitlustamine lasteaias Muud…

10.01.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 10.01.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 18:15 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Päevakord: Alusharidusest Anija vallas (abivallavanem Marge Raja) Lasteaia kohatasu, toidupäeva maksumus ja maksmise korraldus 2018 Aegviidu Lasteaia kodukorra muutmine, sh toitlustamine lasteaias Muud…

25.10.2017 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 25.10.2017 Algus kell 16:00, lõpp kell 17:20 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Päevakord: Lapsevanema pöördumine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Krista Aruoja ja Piret Vaas tutvustasid lapsevanema pöördumist seoses tema laste toitlustamisega lasteaias. Arutleti tõstatatud teemal ja räägiti sammudest,…

25.10.2017 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 25.10.2017 Algus kell 16:00, lõpp kell 17:20 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Päevakord: Lapsevanema pöördumine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Krista Aruoja ja Piret Vaas tutvustasid lapsevanema pöördumist seoses tema laste toitlustamisega lasteaias. Arutleti tõstatatud teemal ja räägiti sammudest,…

25.09.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 25.09.2017 Algus kell 16:15, lõpp kell 17:40 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Päevakord: Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine Konkursikomisjoni liikme valimine Hoolekogu tegevuskava Toidupäevade maksumus 2018.aasta eelarve kavandamine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Krista Aruoja tutvustas hoolekogu uutele liikmetele…