Author: Maia Alumaa

Algus / Artiklid lisasMaia Alumaa
Uudis

Uudis

Aegviidu Mesitaru Lasteaed otsib oma sõbralikku ja rõõmsameelsesse kollektiivi koka asendajat. Tööülesanneteks on: Toidu valmistamine lasteaiale ja Aegviidu Koolile Toidu õigeaegne ja täpne valmimine ning väljastamine Tööks vajaliku dokumentatsiooni täitmine Köögi, köögi abiruumide ja sisustuse korrashoid Ootused kandidaadile: Ametialane haridus Positiivne ja avatud hoiak koostööle Puhtus ja korrektsus Avatud uuendustele Eesti keele oskus nii kõnes…

Jätka lugemist
Mardipäeva tähistamine

Mardipäeva tähistamine

Reedel, 8.novembril, jooksis pea terve lasteaiapere ühiselt marti. Eelnevalt olid lastel valmistatud vahvad maskid õpetajate kaasabil ning toredad kostüümid koostöös peredega. Väikesed mardid said oma laulu- ja tantsuoskusi näidata Aegviidu Rahvamajas, kohalike endiste lasteaiatöötajate, perearsti ning meie oma köögipersonali ees. Suur tänu neile kõigile südamliku vastuvõtu eest! Ja eriline tänu muusikaõpetaja Janele ning kõigile rühma…

Jätka lugemist

14.11.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidu 14.11.2018 Algus kell 16:30, lõpp kell 17:30 Juhatas Eda-Mai Tammiste Protokollis Kristel Lään Võtsid osa: Piret Vaas, Margus Vahi, Kerli Kivisoo, Luule Sirp, Kristel Lään   PÄEVAKORD: Esimehe ja protokollija valimine Aegviidu lasteaia kodukord Ülevaade lasteaia tööst Muud teemad   1. Esimehe ja protokollija valimine KUULATI: Direktor Eda-Mai Tammiste…

Jätka lugemist
Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu

Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu

29.-30 oktoobril osalesid Aegviidu lasteaia õpetajad projektis, mis viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning toimus Haapsalus. Projekti teemaks oli: „Kaasav haridus, kui arengulise erivajadusega lapse arengu võti“ 29.oktoobril külastasid Aegviidu Lasteaia õpetajad ning tugipersonal Haapsalu lasteaeda Tõruke. Tutvuti Tõrukese Lasteaia töökorralduse ning tugispetsialistide tööga erivajadustega lastega. Haapsalu Lasteaias on loodud tasandusrühm kõneprobleemidega lastele.  Kahe erineva…

Jätka lugemist

30.04.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidu 30.04.2018 Algus kell 16:00, lõpp kell 17:40 Juhatas Krista Aruoja Protokollis Kristel Lään Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov, Kerli Kivisoo PÄEVAKORD: 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus 2017/18. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs Lasteaia suvepuhkus Muud küsimused 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus KUULATI: Direktor Krista Aruoja selgitas,…

Jätka lugemist

30.04.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidu 30.04.2018 Algus kell 16:00, lõpp kell 17:40 Juhatas Krista Aruoja Protokollis Kristel Lään Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov, Kerli Kivisoo PÄEVAKORD: 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus 2017/18. õa sisehindamise tulemused, nende analüüs Lasteaia suvepuhkus Muud küsimused 2018. aasta kooliminejate koolivalmidus KUULATI: Direktor Krista Aruoja selgitas,…

Jätka lugemist

21.02.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 21.02.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 17:45 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Puudus: Kerli Kivisoo Päevakord: Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu läbivaatamine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Hoolekogu liikmed tutvusid muudatustega lasteaia põhimääruse eelnõus. Põhimääruse muutmise tingis omavalitsuste ühinemine….

Jätka lugemist

21.02.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 21.02.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 17:45 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Puudus: Kerli Kivisoo Päevakord: Aegviidu Lasteaia põhimääruse eelnõu läbivaatamine Muud küsimused Päevakorrapunkt 1 Hoolekogu liikmed tutvusid muudatustega lasteaia põhimääruse eelnõus. Põhimääruse muutmise tingis omavalitsuste ühinemine….

Jätka lugemist

10.01.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 10.01.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 18:15 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Päevakord: Alusharidusest Anija vallas (abivallavanem Marge Raja) Lasteaia kohatasu, toidupäeva maksumus ja maksmise korraldus 2018 Aegviidu Lasteaia kodukorra muutmine, sh toitlustamine lasteaias Muud…

Jätka lugemist

10.01.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Aegviidus, 10.01.2018 Algus kell 16:45, lõpp kell 18:15 Koosoleku juhataja: Krista Aruoja Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov Kutsutud: Marge Raja Päevakord: Alusharidusest Anija vallas (abivallavanem Marge Raja) Lasteaia kohatasu, toidupäeva maksumus ja maksmise korraldus 2018 Aegviidu Lasteaia kodukorra muutmine, sh toitlustamine lasteaias Muud…

Jätka lugemist