Author: Maia Alumaa

Algus / Artiklid lisasMaia Alumaa
Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Lasteaia osalustasu alates jaanuarist 2021

Head lapsevanemad! Anija valla lasteaedades käivate laste eest makstav osalustasu suurus võib mõnedel juhtudel muutuda alates 1. jaanuarist 2021.Anija Vallavolikogu 19.11.2020 määrusega nr 86 muudeti „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korda“.Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122020003Määruses on esmakordselt kasutatud mõistet üksikvanem alljärgnevas tähenduses:Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või mitut last. Üksikvanemate hulka kuuluvad…

Jätka lugemist
Mardipäeva tähistamine

Mardipäeva tähistamine

Reedel, 8.novembril, jooksis pea terve lasteaiapere ühiselt marti. Eelnevalt olid lastel valmistatud vahvad maskid õpetajate kaasabil ning toredad kostüümid koostöös peredega. Väikesed mardid said oma laulu- ja tantsuoskusi näidata Aegviidu Rahvamajas, kohalike endiste lasteaiatöötajate, perearsti ning meie oma köögipersonali ees. Suur tänu neile kõigile südamliku vastuvõtu eest! Ja eriline tänu muusikaõpetaja Janele ning kõigile rühma…

Jätka lugemist
Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu

Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu

29.-30 oktoobril osalesid Aegviidu lasteaia õpetajad projektis, mis viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning toimus Haapsalus. Projekti teemaks oli: „Kaasav haridus, kui arengulise erivajadusega lapse arengu võti“ 29.oktoobril külastasid Aegviidu Lasteaia õpetajad ning tugipersonal Haapsalu lasteaeda Tõruke. Tutvuti Tõrukese Lasteaia töökorralduse ning tugispetsialistide tööga erivajadustega lastega. Haapsalu Lasteaias on loodud tasandusrühm kõneprobleemidega lastele.  Kahe erineva…

Jätka lugemist