Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu

Algus / Uudised / Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu
Aegviidu Lasteaia töötajate õppereis Haapsallu

29.-30 oktoobril osalesid Aegviidu lasteaia õpetajad projektis, mis viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning toimus Haapsalus. Projekti teemaks oli: „Kaasav haridus, kui arengulise erivajadusega lapse arengu võti“

29.oktoobril külastasid Aegviidu Lasteaia õpetajad ning tugipersonal Haapsalu lasteaeda Tõruke. Tutvuti Tõrukese Lasteaia töökorralduse ning tugispetsialistide tööga erivajadustega lastega. Haapsalu Lasteaias on loodud tasandusrühm kõneprobleemidega lastele.  Kahe erineva maakonna lasteaedade töötajad jagasid ühise arutelu käigus kogemusi kaasava hariduse teemadel, tõid välja kitsaskohti ja otsisid-leidsid lahendusi, mida praktikud on olukordade lahendamisel kasutanud.

Peale lasteaia külastust tutvuti Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskusega, kus Aegviidu Lasteaia ja Haapsalu Lasteaia Tõruke pedagoogid ja tugispetsialistid said ülevaate laste neuroloogilistest probleemidest ja nende laste toetamise ning õpetamise võimalustest.

Seejärel toimus külaskäik Haapsalu Linnavalitsusse, kus meid võttis vastu Haapsalu haridusosakonna juhataja Mari-Epp Täht, kes andis ülevaate Haapsalu linna hariduspoliitikast kaasava hariduse rakendamisel. Ühiselt arutleti kaasava hariduse teemade üle.

Aegviidu Lasteaia töötajad ööbisid Fra-Mare Spa hotellis ning järgmisel päeval toimus sealses konverentsikeskuses koolitus teemal:  Lapse erivajaduste märkamine varases eas.  Erivajadusega lapse puhul sekkumine varajases eas. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias. Koolitusel said kahe lasteaia pedagoogid omavahel tuttavamaks ning koos olla oli arendav, sest sai jagada kogemusi ning õppida teineteiselt praktilisi töövõtteid.

Koolituse tulemusel pedagoogid:

  • omavad üldülevaadet erivajadustega lasteaialastest, erivajaduste põhjustest ja liigitamisest;
  • teavad varajasest märkamisest ja sekkumisest;
  • teavad erivajadustega lapsele soodsa arengukeskkonna kohandamise vajadusi ja võimalusi.
See artikkel on avaldatud rubriigis Uudised. Lisa lemmikutesse kasutades püsilinki.