25.10.2017 – Hoolekogu protokoll

Algus / Hoolekogu protokollid / 25.10.2017 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 • Aegviidus, 25.10.2017
 • Algus kell 16:00, lõpp kell 17:20
 • Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
 • Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov

Päevakord:

 1. Lapsevanema pöördumine
 2. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Krista Aruoja ja Piret Vaas tutvustasid lapsevanema pöördumist seoses tema laste toitlustamisega lasteaias. Arutleti tõstatatud teemal ja räägiti sammudest, mida lasteaed saab teha ja mida on juba teinud, et tulla vastu lapsevanema soovidele. Probleem on selles, et toidud on lastele võõrad ja nad ei julge neid seetõttu ka proovida, siiski on täheldatud mõningast paranemist ja vähemalt üks laps proovib toitu juba julgemalt.

Lasteaia menüü peab olema tasakaalustatud ja mitmekülgne ning selle vastavuse on heaks kiitnud ka Terviseameti inspektor, kes regulaarselt lasteaeda kontrollib.

Otsus: Lasteaed püüab toitlustamisel arvestada lapsevanema soovidega. Hoolekogu ootab lapsevanemalt tuge ja lapse julgustamist, et lapsel oleks võimalik harjuda lasteaia päevakava ja toitlustamise ning toiduvalikutega.

Päevakorrapunkt 2

 1. 1) Lapsevanemad on avaldanud pahameelt, et osadel lastel on lasteaias kodust kas kaasa pandud või on laps ise võtnud maiustusi, mida siis ise süüakse ja teistega ei jagata. Esiteks rikub vahepealsel ajal maiustamine lapse isu ja teiseks tekitab teistes lastes segadust ja soovi ka ise seda asja süüa. Probleeme tekitab ka mänguasjade lasteaeda kaasavõtmine, mida võiks samuti reguleerida.
  Ettepanek: selgitada ja meelde tuletada lapsevanematele reegleid ja toitu lastele lasteaeda kaasa mitte panna, kui siis ainult üldiseks jagamiseks (näit sünnipäeval).
 2. Lapsevanemad jätavad sageli lapsi lasteaeda tuues oma autod tööle, hoolekogu teeb ettepaneku paigaldada lasteaia värava juurde märk, mis viitab nõudele, et seisval autol tuleb parkimise ajal mootor välja lülitada.
 3. Lapsevanemalt laekus lasteaiale ettepanek lisada õppetöösse suuhügieen ja tutvustada põhjalikumalt lastele hammaste hooldamise teemat ning vähendada toidukordade vahelist söömist (näksimist).
  Lasteaial on olemas õppevahendid suuhügieeni tutvustamiseks ja seda tehakse regulaarselt, uusi asju soetada ei ole vaja. Süüa antakse lastele ainult söögikordade ajal. Vahepealset näksimist ei ole, v.a. vitamiiniminut, mille raames pakutakse lastele puu- ja juurvilju.
  Ettepanek:
  1) Tutvustada lasteaias keskkonda suukool.ee võimalusel tellida keegi majast väljastpoolt lastele seda teemat tutvustama.
  2) Lasteaias võiks toimuda esmaabikoolitus lastele.
 4. Krista Aruoja andis ülevaate plaanitud väljasõitudest lasteaia lastele. 16. novembril kavas külastada Politseimuuseumit Rakveres, siin vajab arutelu kas tellida buss või minna väiksema arvu lastega ja kasutada vallabussi. Jõulumaad Anija Mõisas käesoleval aastal ei toimu, mistõttu otsitakse alternatiive Kõrvemaal ja Rakveres. Rakvere programm on suunatud rohkem koolilastele, kui jõulumaa programm toimub näiteks Kõrvemaal, siis saaksid sellest osa ka nooremad lapsed.
 5. Hoolekogu tundis huvi, kas eelarve eelnõu jäi samaks või tehti selles korrektsioone. Krista Aruoja rääkis, et esialgu jäid välja teeraja remont ja vanemate laste ronimiskonstruktsioon. Hetkel kasutusel olev konstruktsioon on aastast 2004 ja amortiseerunud. Otsest ohtu lastele sellest ei ole ja seda kasutada on endiselt võimalik, aga kuna nii vanadele asjadele uusi detaile remontimiseks enam pole saada, vajab see tulevikus siiski väljavahetamist.Annetustega koguti lasteaiale 1100 eurot. Lisaks tehti ka esemelisi annetusi.

Krista Aruoja
Koosoleku juhataja

Kristel Lään
Protokollija