10.01.2018 – Hoolekogu protokoll

Algus / Hoolekogu protokollid / 10.01.2018 – Hoolekogu protokoll

AEGVIIDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

 • Aegviidus, 10.01.2018
 • Algus kell 16:45, lõpp kell 18:15
 • Koosoleku juhataja: Krista Aruoja
 • Võtsid osa: Luule Sirp, Kristel Lään, Kerli Kivisoo, Piret Vaas, Märt Smirnov
 • Kutsutud: Marge Raja

Päevakord:

 1. Alusharidusest Anija vallas (abivallavanem Marge Raja)
 2. Lasteaia kohatasu, toidupäeva maksumus ja maksmise korraldus 2018
 3. Aegviidu Lasteaia kodukorra muutmine, sh toitlustamine lasteaias
 4. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Anija Vallavalitsuse abivallavanem Marge Raja andis hoolekogu liikmetele ülevaate Anija valla haridusasutustest. Vallas on neli lasteaeda – Aegviidu, Alavere ja kaks lasteaeda Kehras. Aegviidu ja Alavere lasteaedades tegutseb mõlemas 3 rühma, Kehras lasteaias on suuremad, kummaski ca 110-120 last. Vallas tegutseb kaks põhikooli Aegviidus ja Alaveres ning üks gümnaasium Kehras. Huviharidust (muusika ja kunst) pakutakse Kehra Kunstidekoolis.

Päevakorrapunkt 2

Anija valla lasteasutustes on kehtestatud „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord“, mis erineb suurel määral Aegviidu vallas seni kehtinud korrast. Et ühtlustata valla lasteasutustes lapsevanemate poolt kaetavate kulude suurust, on jõudnud volikogusse eelnõu, millega muudetakse Aegviidus seni kehtinud määrasid järgmiselt:

 1. Alates 01.01.2018 Alates 01.07.2018 Alates 01.01.2019
 2. 1-2-lapselised 5% kuu töötasu alammäärast 6,5 % kuu töötasu alammäärast 6,5 % kuu töötasu alammäärast
 3. 3-lapselised 2,5% kuu töötasu alammäärast 4,5% kuu töötasu alammäärast 6 % kuu töötasu alammäärast
 4. 4- ja enamalapselised 2,5% kuu töötasu alammäärast 4,5% kuu töötasu alammäärast 4,5% kuu töötasu alammäärast

Osalustasu maksmisest vabastust peredel taotleda ei ole võimalik. Küll aga on võimalik peredel, kellel on majanduslikke raskusi, võimalus taotleda lase toitlustamiskulude kompenseerimist.
Lasteaia toidupäeva maksumust esialgu plaanis tõsta ei ole, hetkel tullakse toime. Küll aga muutub maksmise korraldus. Kui seni maksid lapsevanemat toiduraha ette, siis edaspidi tasub lapsevanem toiduraha tagantjärele.

Ettepanek: Kutsuda kokku lasteaia lapsevanemate üldkoosolek, kus selgitatakse lapsevanematele eesseisvaid muudatusi ning tutvustatakse ka võimalusi raskustes peredele abi taotlemiseks.

Päevakorrapunkt 3

Lasteaia kodukorras on vaja sisse viia järgmised muudatused:

 1. Punkt 5.1. – tasumine toimub tagantjärele ja arved väljastab Anija Vallavalitsus;
 2. Punkte 5.7 – 5.8 „Lasteaia muude ja õppevahendite kulude katmiseks lapsevanemate poolt tasutava osalustasu kinnitab Anija Vallavolikogu“.
 3. Muudetakse toidupäeva maksumuse arvestust, millest hommik ja oode moodustavad mõlemad 25% ja lõunasöök 50% toidukorra maksumusest. See annab lapsevanemale võimaluse teatud perioodil (nt. üks kuu või õppeaasta) loobuda ühest (nt. hommikusöök) või mitmest toidukorrast päevas. Antud erisus ei rakendu ühekordsetele söögist loobumistele. Lastekaitselisest aspektist lähtudes ei anta lapsevanemale võimalust loobuda lõunasöögist.

Kodukorra muudatused rakenduvad pärast lasteaia lapsevanemate üldkoosolekut, st. alates märtsikuust.

Päevakorrapunkt 4

 1. Lapsevanematel on võimalik alates käesolevast aastast tasuda lasteaia arvet ka otsekorralduse kaudu. Antud võimalusest informeeritakse lapsevanemaid üldkoosolekul.
 2. Üldkoosolek toimub 21. Veebruari algusega kell 18.00.

Krista Aruoja
Koosoleku juhataja

Kristel Lään
Protokollija